Política de privacitat

Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), us proporcionem la Informació Detallada de Protecció de Dades que s’exposa a continuació:

Responsable:

Razón Social: Oligràfic Impressors, S.L.
C.I.F.: B64391253.
Direcció: Carrer Narcís Monturiol, 30 08339 · Vilassar de Dalt (Barcelona)
Correu electrònic: info@oligrafic.com.

Finalidad:

Us informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades a un Fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del vostre interès, així com realitzar la facturació dels productes adquirits a la nostra Pàgina Web. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals o se’n sol·liciti la supressió per l’interessat.

Legitimació:

Les Dades de Caràcter Personal obtingudes en aquesta Pàgina Web, així com l’oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se sol·licita a l’interessat.

L’interessat tindrà dret a retirar-ne el consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:

Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si a Oligràfic Impressors, S.L. estem tractant dades personals que us concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. Oligràfic Impressors, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre’ls o sol·licitar que els proporcionem a un tercer sense objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies, us informem que tindreu dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o us afecti significativament de manera similar.

D’altra banda us informem que si considereu que s’ha comès una infracció respecte al tractament de les vostres dades personals, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

Loading...